PENERAPAN APLIKASI MY JICT DALAM MENINGKATKAN USAHA TERMINAL PETI KEMAS DI ERA 4.0

  • Ratna Kurnia Dewi Politeknik Bumi Akpelni
  • Fakhrurrozi Fakhrurrozi Politeknik Bumi Akpelni
Keywords: Aplikasi,, Kontainer,, Pelabuhan,, Digitalisasi

Abstract

Kajian tentang penerapan aplikasi My JICT dalam meningkatkan usaha terminal peti kemas di era 4.0. merupakan suatu bentuk peningkatan pelayanan di JICT dalam penanganan muatan petikemas akibat lamanya proses pengurusan dokumen custom clearance, serta kendala-kendala yang lain. Penelitian didasarkan pada penelitian kualitatif ini dilakukan di PT JICT dan beberapa perusahaan pengguna jasa dari PT JICT., dengan mendasarkan hasil penelitian dari wawancara sebagai data primer dan dari literasi dan kepustakaan sebagai data sekunder. Ruang lingkup permasalahan membahas mengenai : 1) Bagaimana penerapan aplikasi My JICT, serta kendala yang dihadapi oleh Jakarta International Container Terminal (JICT)?, 2) Bagaimana persepsi customers mengenai penggunaan aplikasi My JICT, dalam proses penanganan muatan kontainer oleh JICT di era 4.0?, dan 3) Bagaimana persepsi karyawan JICT mengenai penggunaan aplikasi My JICT dalam meningkatkan Usaha Terminal Petikemas?. Ada tiga klaster dokumen barang dan kapal dalam aplikasi My JICT mengintegrasikan siklus layanan utama, yaitu sistem E-billing, sistem Autogate, dan sistem elektronik Delivery Order (DO) online untuk integrasi dokumen kapal. Keuntungan dalam penggunaan aplikasi My JICT yaitu memudahkan proses pembayaran atas jasa kepelabuhanan khususnya untuk pemuatan kontainer, dapat mengatur cash flow sesuai dengan kebutuhan penanganan muatan kontainer, dari beberapa layanan terminal di dalam satu aplikasi dengan sederhana yang diintegrasikan secara baik dan tepat. Dengan diterapkannya sistem elektronik yang cepat dan efisien di pelabuhan, telah mendorong dan meningkatkan adanya peningkatkan penetrasi percepatan layanan antar lembaga, dan pelayanan elektronik pelabuhan 24 jam menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pengoperasian pelabuhan yang modern dan handal di Indonesia.

Published
2021-09-29
How to Cite
Dewi, R. K., & Fakhrurrozi, F. (2021). PENERAPAN APLIKASI MY JICT DALAM MENINGKATKAN USAHA TERMINAL PETI KEMAS DI ERA 4.0. Majalah Ilmiah Gema Maritim, 23(2), 140-148. https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v23i2.168